Lala

Rull mot høyre for nyheter om Lala Tøyen

Klatresenter i Uskedalen

Vi har fått i oppdrag å utforme et klatresenter i Uskedalen i Hardanger. Iwan og Madeleine har vært på befaring og sjekket ut naturkvalitetene i området og vi ser frem til å skape et samlingssted for klatreglade i samarbeid med lokalbefolkningen.

I hvalens rike

Lala har sammen med Reiulf Ramstad blitt prekvalifisert som et av fire team som skal delta i den spennende konkurransen om The Whale på fantastiske Andenes.

Vi har blitt Miljøfyrtårn-sertifisert!

Det flotte trykket til Sunniva Krogseth har sneket seg foran plaketten, men vi skal jobbe videre med å ligge foran på miljøfronten.

Fremtidsbilder for Trondheim 2050

I parallelloppdraget har vi spurt oss selv hvordan man kan planlegge for fellesskap, vi har laget en strategi for nabolag og vi har foreslått en elveplan som verktøy for byutvikling. Samarbeid med Skajaa arkitekter, Civitas, ÅF Lighting, Urgent.Agency, Kulturminnehjelp, Robert Ekanger og Kristin Solhaug Næss.

Sammenhengen mellom lek og folkehelse

På Sodin i Kyrksæterøra jobber vi sammen med elevene med et skolegårdsprosjekt med fokus på hvordan utformingen av uterommene i skolegården kan bidra til bedre folkehelse. Vi vil prøve å fange et nullpunkt slik at man om fem år kan måle om elevene beveger seg mer og har bedre fysisk og psykisk helse. Vi tester derfor nå metoder for å kartlegge skolebarnas bevegelser ved hjelp av GPS-sendere.

Paneldebatt på Bruket

Landskapsarkitekturfaget er stort og omfattende: fra overordnet planlegging, formgivende og helt ned til teknisk spisskompetanse. NLA Oslo og Akershus ønsker å invitere til debattmøte med mål om å vise bredde og diversitet i vårt fag. Iwan sitter i panelet som skal diskutere innovasjon og utvikling. Kom på Bruket 04. april kl. 18-20.

Go Oslo

Sammen med Saaha har vi levert vårt forslag til fremtidens Vaterland! Dette er bytransformasjon med stort positivt potensial for vårt nabolag Grønland. I prosjektet ønsker vi å skape et tydelig skille mellom Grønland og Oslo S ved å rendyrke tre typologier: 1. Høyhus sammen med de andre store dyrene rundt Oslo S, 2. Et generøst parkrom langs Akerselva og 3. Et boligkvartal med byfunksjoner i første etasje. Prosjektet tilfører tiltrengte grøntarealer og biologiske kvaliteter, og et stort overdekket byrom som scene for Grønlands byliv.

Horten Havnepark

Lala og A-lab vant i vinter konkurransen om å utvikle en sentral del av Horten Havn, med konseptet Horten Havnepark. Konkurranseforslaget er et resultat av tett samarbeid med lokale utviklere med god stedskunnskap og et hjerte for Horten. Forslaget skiller seg ut ved å foreslå et generøst og aktivt byrom for hele Hortens befolkning. I bebyggelsen foreslår vi også en skatehall med tilknytning til det aktive programmet i parken.

 

 

Lala er nå samarbeidspartner i Oslo europeisk miljøhovedstad 2019

Vi gleder oss til å bidra med arrangementer neste år!

Pernille og Kari skriver for Arkitektur N

Pernille og Kari har skrevet teksten “Lavmælt arkitektur i storslått natur” for Arkitektur N, hvor de diskuterte pilotprosjektet “Innfallsport Jotunheimen” tegnet av Dronninga landskap. Prosjektet har utgangspunkt i Sognefjellshytta i Jotunheimen og har som mål å senke terskelen for å ta i bruk naturen og å invitere folk ut i nasjonalparken.

Iwan er gjesteforeleser på Arkitektur- og designhøgskolen

Forelesningsserie i regi av NLA, NMBU og AHO med en landskapsarkitekt fra hvert skandinavisk land. I år er Norge representert av Lala. Tittel: Is this good? Forelesningen handler om hvordan Lala arbeider med relasjonen mellom situasjon og objekt i sine prosjekter.

Tufoen i Tøyenskogen

Prosjektet er initiert av FAU ved Tøyen skole og er et utendørs klasserom for skolen og en turplass for nærmiljøet. Lala har tegnet og gjennomført prosjektet med støtte fra Sparebankstiftelsen. Velkommen til Tøyenskogen!

Miljøpaviljongen på Christian Frederiks plass er nå ferdig!

Her kan du mekke, fylle luft og få informasjon om Miljøhovedstadsåret og sykkelsatsingen til Oslo kommune.

Offisiell åpning av Elveplassen og ny gang- og sykkelbro på Verket

Mange hundre mossinger møtte opp til høytidelig åpning av den nye gang- og sykkelbroa fra Møllebyen til Verket. Ordføreren klipte snor, og idrettslag og kulturliv skapte storslått åpningsfest på den nye Elveplassen. Lala har vært med å utforme masterplan for hele Verket-området i Moss, men er også med når byrommene utformes. Sentralt på Verket ligger Elveplassen, et grønt “pusterom” langs Mosseelva egnet for arrangementer, lek og uteliv, med et amfi ned mot elvebredden.

Nytt prosjekt på Hamar

Lala har fått i oppdrag å utvikle Østre Torg på Hamar gjennom medvirkning og konseptfase.

Lala og A-lab vant konkurranse om Blindernporten

Konkurransen omfatter en ny inngangsport til Blindern, med ny broforbindelse over t-banen, forskerboliger og grønne, attraktive offentlige rom på en kompleks og krevende tomt. Invitert konkurranse for Studentsamskipnaden og Universitetet i Oslo.

Åpning av Krekke rasteplass

I 2014 vant Lala sammen med PUSHAK konkurransen om utforming av rasteplass og nærmiljøanlegg på det som tidligere var Krekke camping. Rasteplassen ligger langs E6 i Ringebu kommune og er en aktiv rasteplass. Her er det mulig å ha piknik, bade, leke og trene! Foto: Ivan Brodey

Visjon for Enerhaugen presenteres i OBOS-bladet

Visjon for buldreveggen på Enerhaugen presenteres i OBOS-bladet  nr. 3-18. Prosjektet er finansiert av OBOS gir tilbake.

Parallelloppdrag Kyrksæterøra sentrum

Lala har, sammen med Kåmmån og Formløs, levert og presentert en verktøykasse for sentrumsutvikling i Kyrksæterøra, med både raske tiltak og langsiktige visjoner.

Kamyrkokern på Verket

Vi har levert illustrasjon av Kamyrkokern i den fremtidige hovedgaten Konventionsaksen på Verket i Moss. Gjort i samarbeid med TEGMARK.

Masterplan for Verket i Moss

Lala har levert utbygging og byromsstrategi for den gamle fabrikktomta på Verket i Moss. Masterplanen strekker seg over et område på over 300 mål.

Herlighetsverdier på Arkitekturdagen

Foto: CF Wesenberg

Lek i Horten

Gjennom pilotprosjektet «tettere byer – høyere kvalitet» lager vi i samarbeid med Horten kommune og Vestfold fylkeskommune en strategi for lek og rekreasjonsarealer som kan oppfylle krav til leke – og uteoppholdsarealer for fortettingsprosjekter i Horten sentrum.

Illustrasjon fra Byrom – en idehåndbok

Byromshåndboken skal inspirere til å utvikle nettverk av gode byrom i byer og tettsteder.

Ammerudgymmen finalist til Oslo bys arkitekturpris!

Ammerudgymmen er tegnet av Lala og Eriksen Skajaa på oppdrag fra Bydel Grorud og Områdeløft Ammerud. ÅF Advansia har hatt lysdesign og utførende har vært Braathen Landskapsentreprenør.