Lala

Rull mot høyre for nyheter om Lala Tøyen

Parallelloppdrag Kyrksæterøra sentrum

Lala har, sammen med Kåmmån og Formløs, levert og presentert en verktøykasse for sentrumsutvikling i Kyrksæterøra, med både raske tiltak og langsiktige visjoner.

Kamyrkokern på Verket

Vi har levert illustrasjon av Kamyrkokern i den fremtidige hovedgaten Konventionsaksen på Verket i Moss. Gjort i samarbeid med TEGMARK.

Masterplan for Verket i Moss

Lala har levert utbygging og byromsstrategi for den gamle fabrikktomta på Verket i Moss. Masterplanen strekker seg over et område på over 300 mål.

Vi inviterer til innflyttingsfest

Lala Tøyen inviterer til fest for vårt nye lokale i Urtegata 36 den 26. november kl. 18. Det blir miniforelesninger fra Okidoki! Arkitekter og Niklas Wennberg fra Stadsjord. Se arrangement på Facebook for mer informasjon.

Herlighetsverdier på Arkitekturdagen

Foto: CF Wesenberg

Nå søker vi en kontorsjef / prosjektleder

Lek i Horten

Gjennom pilotprosjektet «tettere byer – høyere kvalitet» lager vi i samarbeid med Horten kommune og Vestfold fylkeskommune en strategi for lek og rekreasjonsarealer som kan oppfylle krav til leke – og uteoppholdsarealer for fortettingsprosjekter i Horten sentrum.

Illustrasjon fra Byrom – en idehåndbok

Byromshåndboken skal inspirere til å utvikle nettverk av gode byrom i byer og tettsteder.

Ammerudgymmen finalist til Oslo bys arkitekturpris!

Ammerudgymmen er tegnet av Lala og Eriksen Skajaa på oppdrag fra Bydel Grorud og Områdeløft Ammerud. ÅF Advansia har hatt lysdesign og utførende har vært Braathen Landskapsentreprenør.

MOVEBYBiKE Malmö

Kari har fulgt sykkeltransportfirmaet MOVEBYBiKE i Malmö. “Det er fantastisk å se hvordan folk forholder seg til MBB. Folk smiler, vinker og gir tommel opp rundt hvert hjørne. Når MBB kommer og henter søppelet ditt i bakgården, blir det gjerne vekslet et nikk eller et smil.”

Ammerud atrium

Det bygges på Ammerud! Ammerudklubben får nytt uteområde i atriet, med blant annet streetbasketbane, scene og steder å henge. Dekket består av gjenbrukt marktegl fra på Bryggetorget på Aker brygge. Prosjektet er et samarbeid mellom Lala og Eriksen Skajaa. Oppdragsgiver er Områdeløft Ammerud.

1. pris i Nydalen!

Her er førsteetasjeplanen som viser et innendørs byrom og byggets kobling til viktige forbindelser for gående og syklende.

Lala snakker om grønn mobilitet i april

1) På kurset “Sykkelen som byutvikler” 14. april i Oslo 2) På seminaret “Hvem eier veien” i Tromsø 20. april.

Strategisk plan for sykkel i Moss

Verket i Moss

Vi arbeider for tiden med Verket Moss, med strategier for midlertidig bruk i etableringsfasen. Området skal transformeres fra industri til bolig og kultur.

Our city our collective

1. pris av 52 innleverte forslag i Europan på tomten i Grønneviksøren, Bergen.

Studietur med BAS

Lala underviser på BAS i kurset “MOVE – architecture for bicycle people” og i den forbindelse har vi vært på studietur med et knippe BAS-studenter til Berlin, Münster, København og Malmö. Vi har syklet korte og lange turer, i by og i omland, og kjent styrker og svakheter i sykkeltilrettelegginga på kroppen. Her fra Tempelhofer Freiheit, Berlin.

Lalas lille sykkelhåndbok

Modell av frivei utstilt på ROM

Sykkelluft utenfor ROM

Utstilling av parallelloppdraget om nytt regjeringskvartal åpner i dag!

Lala har sammen med team MVRDV arbeidet frem forslaget «Den samlende ringen». Vi håper vårt forslag kan bidra konstruktivt i den offentlige debatten, og at debatten først og fremst kommer til å handle om hvordan et samlet regjeringskvartal vil påvirke byen vår.

Situasjonsplan nytt regjeringskvartal på Akersryggen i Oslo

lala landmark

Desire Line – Krekke i Gudbrandsdalen

Sceneskift Theresesgate

Fornebuporten byggeplass

Warszawaspill runde tre

Befaring på Krekke

1.pris, Get a bike. Break free!

Vippetangen, Oslo

Arkitektforeningen