Horten Havnepark

Lala og A-lab vant i vinter konkurransen om å utvikle en sentral del av Horten Havn, med konseptet Horten Havnepark. Konkurranseforslaget er et resultat av tett samarbeid med lokale utviklere med god stedskunnskap og et hjerte for Horten. Forslaget skiller seg ut ved å foreslå et generøst og aktivt byrom for hele Hortens befolkning. I bebyggelsen foreslår vi også en skatehall med tilknytning til det aktive programmet i parken.