Fremtidsbilder for Trondheim 2050

I parallelloppdraget har vi spurt oss selv hvordan man kan planlegge for fellesskap, vi har laget en strategi for nabolag og vi har foreslått en elveplan som verktøy for byutvikling. Samarbeid med Skajaa arkitekter, Civitas, ÅF Lighting, Urgent.Agency, Kulturminnehjelp, Robert Ekanger og Kristin Solhaug Næss.