Go Oslo

Sammen med Saaha har vi levert vårt forslag til fremtidens Vaterland! Dette er bytransformasjon med stort positivt potensial for vårt nabolag Grønland. I prosjektet ønsker vi å skape et tydelig skille mellom Grønland og Oslo S ved å rendyrke tre typologier: 1. Høyhus sammen med de andre store dyrene rundt Oslo S, 2. Et generøst parkrom langs Akerselva og 3. Et boligkvartal med byfunksjoner i første etasje. Prosjektet tilfører tiltrengte grøntarealer og biologiske kvaliteter, og et stort overdekket byrom som scene for Grønlands byliv.