< link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" > bynatur :

Vi tror på grønnere byer! Vi tror på bynatur; bedre luft, flere sykler, flere fugler, flere folk, flere trær, mer variasjon. For å få til dette trengs helhetlige planer, ny kunnskap, mer tverrfaglighet.

Gjennom en rekke prosjekter har Lala Tøyen arbeidet med utvikling av bynatur, bygging inntil verdifulle naturområder og utvikling av nye biotoper som bindeledd mellom eksisterende.

Lala har et solid tverrfaglig nettverk for å sikre kvalitet i arbeidet med bynatur, enten det gjelder utredninger, planer eller gjennomføring. Vi samarbeider med økologer, biologer eller anleggsgartnere og er alltid åpne for å utvikle nettverket.

 
http://lala.no/files/gimgs/th-19_mannogtraer.png
Fra fotoserie tatt i forbindelse med Handlingsprogram for økt byliv, 2016
 
http://lala.no/files/gimgs/th-19_Situasjonsplan_Verket.png
Transformasjon av den gamle industritomta Verket, første byggetrinn, 2016
 
http://lala.no/files/gimgs/th-19_Frivei_600.png
Frivei - en herlig sykkelvei fra Lalas lille sykkelhåndbok, 2015
 
http://lala.no/files/gimgs/th-19_Diagram_sentralpark_hogenhall.png
Analyse natur i nytt boligområde, Mulighetsstudie Høgenhall i Sandefjord, 2014
 
http://lala.no/files/gimgs/th-19_lgård elv_0_v2.jpg
Sentrumsplan for Ålgård: bynatur og aktiviteter langs elva Figgjo, 2013