Klatresenter i Uskedalen

Vi har fått i oppdrag å utforme et klatresenter i Uskedalen i Hardanger. Iwan og Madeleine har vært på befaring og sjekket ut naturkvalitetene i området og vi ser frem til å skape et samlingssted for klatreglade i samarbeid med lokalbefolkningen.