Lala er nå samarbeidspartner i Oslo europeisk miljøhovedstad 2019

Vi gleder oss til å bidra med arrangementer neste år!