Lala og A-lab vant konkurranse om Blindernporten

Konkurransen omfatter en ny inngangsport til Blindern, med ny broforbindelse over t-banen, forskerboliger og grønne, attraktive offentlige rom på en kompleks og krevende tomt. Invitert konkurranse for Studentsamskipnaden og Universitetet i Oslo.