Nytt prosjekt på Hamar

Lala har fått i oppdrag å utvikle Østre Torg på Hamar gjennom medvirkning og konseptfase.