Offisiell åpning av Elveplassen og ny gang- og sykkelbro på Verket

Mange hundre mossinger møtte opp til høytidelig åpning av den nye gang- og sykkelbroa fra Møllebyen til Verket. Ordføreren klipte snor, og idrettslag og kulturliv skapte storslått åpningsfest på den nye Elveplassen. Lala har vært med å utforme masterplan for hele Verket-området i Moss, men er også med når byrommene utformes. Sentralt på Verket ligger Elveplassen, et grønt “pusterom” langs Mosseelva egnet for arrangementer, lek og uteliv, med et amfi ned mot elvebredden.