Vi i Lala er et felleskap av fagpersoner med sterkt engasjement for det vi driver med! Dette gjennomsyrer våre prosjekter og resultater. Vi er et tverrfaglig kontor som ivaretar helheten for sosiale strukturer, landskap, infrastruktur, byrom og bygg. Dette gjør oss rustet til å utvikle bærekraftige prosjekter som ivaretar alle aspekter, fra sosiale til fysiske.

Skroll til høyre for å lese mer om de ulike fagpersonene i Lala.

Madeleine Olsnes Fredriksen, kontorsjef
Tlf. +47 928 95 957
madeleine@lala.no

«Hos Lala opplever jeg hver dag å bidra til noe meningsfullt. Miljøbevissthet og reflekterte valg er ikke en gimmick for oss, men gjennomsyrer alt vi gjør. Å jobbe tett på det kreative fagmiljøet i Lala beriker mitt arbeid som økonom – jeg liker vår evne og vilje til å stille spørsmål.»

Iwan Thomson, landskapsarkitekt
Tlf. +47 400 46 659
iwan@lala.no

«Jeg mener at vårt fagfelt har sterkt behov for innovasjon. Som leder i Lala kan jeg bidra til innovasjon i et dedikert og spisset fagmiljø. Å være i en slik posisjon er inspirerende.»

Landskapsarkitekt Iwan Thomson er partner og startet Lala Tøyen direkte etter endte studier i 2008. Iwan fungerer som prosjektleder med fokus på konseptutvikling, ofte i en tidlig fase av prosjekter. Iwan har erfaring med å lede store tverrfaglige grupper, han har gode metoder for å skape dialog – noe han mener er nøkkelen til gode og fremtidsrettede resultater.

Stine Bjar, arkitekt
Tlf. +47 950 36 240
stine@lala.no

«Jeg jobber i Lala fordi vi er et sterkt og fremoverlent fagmiljø som tør å ta tydelige standpunkt. Jeg opplever også at vi ofte har kunder som gjør det samme.»

Arkitekt Stine Bjar er partner og har jobbet i Lala siden endt studie i 2010. Stine fungerer som prosjektleder med fokus på konseptutvikling i skjæringspunktet mellom bygg og landskap. Stine har utviklet landskaps- og byromskonsepter i komplekse byprosjekter i ulik skala i Tromsø og i Bjørvika, Skøyen og Nydalen i Oslo.

Katrine Lone Bjørnstad, landskapsarkitekt
Tlf. +47 916 14 751
katrine@lala.no

«Jeg jobber i Lala fordi vi jobber med faget på en måte som gjør meg stolt. Lala tør å mene noe! Kontoret er sammensatt av flotte folk og felles for alle er ønsket om å bygge og planlegge bærekraftige steder. Dette sammenfaller med mine ambisjoner og gjør Lala til det stedet jeg ønsker å jobbe.»

Landskapsarkitekt Katrine Lone Bjørnstad er partner og har over 10 års erfaring som rådgiver og prosjekterende landskapsarkitekt. Katrine har bred erfaring fra store konsekvensutredninger til bygging av barnehager, gater og byrom. Hun har hatt ulike lederroller, blant annet som prosjektgruppeleder i større tverrfaglige rådgivergrupper.

Pernille Heilmann Lien, arkitekt
Tlf. +47 952 04 945
pernille@lala.no

«I Lala har jeg en jobb der jeg har skikkelig troa på de prosjektene jeg er involvert i, vi tar aktivt stilling i de prosjektene vi jobber med.»

Arkitekt Pernille Heilmann Lien er partner med en tverrfaglig bakgrunn. Pernille er en dyktig prosjektleder med fokus på tidlig fase, strategi og plan. Med bakgrunn fra forskning hos Vegdirektoratet og en geografutdanning har Pernille en tverrfaglig tilnærming til alle oppgaver som er et godt utgangspunkt for å lede og jobbe i sammensatte prosjektgrupper.

Olav Fergus Kvalnes, arkitekt
Tlf. +47 400 54 710
olav@lala.no

«Jeg arbeider hos Lala fordi jeg vil være med å skape sosiale byer og samfunn. Sammen med mine kollegaer er jeg med på å bryte med rammene og utfordrer de inngrodde normene for arkitektur og byutvikling. Det er inspirerende!»

Arkitekt Olav Kvalnes har arbeidet hos Lala siden endt studium 2014 og har styrket kontorets urbanisme kompetanse. Olav arbeider primært med tidlig fase prosjektutvikling av bygg, byrom og med infrastruktur for gående og syklende. Olav har gode evner til å visualisere konsepter og løsninger for landskap byrom og bygg.

Mads Engh Juel, landskapsarkitekt
Tlf: +47 905 38 009
mads@lala.no

«Lala Tøyen stiller spørsmål ved nåtidens holdninger til hvordan vi former våre omgivelser. Vi er et lite kontor med et sterkt ønske om å endre. Dette fellesskapet motiverer meg hver dag på jobben. Mitt mål er at hvert prosjekt vi jobber med, skal brukerne bli glad i, for det man blir glad i tar man vare på.»

Landskapsarkitekt Mads Engh Juel har erfaring fra prosjektutvikling prosjektering av uterom for bolig og byrom. Mads har bakgrunn fra TAG landskap hvor han arbeidet med boligprosjektering i flere ulike skalaer og for flere av de store boligbyggerne i landet. Denne bakgrunnen i kombinasjon med en «hands on» tilnærming og god forståelse for konsepter gjør at Mads er løsningsorientert og nytenkende i sin tilnærming.

Linn-Heidi Halvorsen, arkitekt
Tlf. +47 452 93 986
linn-heidi@lala.no

Arkitekt Linn-Heidi Halvorsen har arbeidet i Lala siden 2011. Linn-Heidi har en sammensatt bakgrunn, hun har arbeidet som både snekker og bartender. Linn-Heidi har lett for å bryte isen og komme i dialog med mennesker uansett bakgrunn, alder eller opprinnelse. Dette gjør henne meget sterk i analysearbeid, research og til å lede medvirkningsprosesser. Linn-Heidi har utviklet metoder for å bruke sosiale medier som inngangsport til analyser, for å forstå hva som «rører seg» og bringe dette aktivt inn som strategi for prosjektutvikling i alle skalaer fra eiendomsutvikling til byutvikling.

Kari Tønseth, landskapsarkitekt
Tlf. +47 932 19 258
kari@lala.no

«Jeg opplever at Lala ofte ser forbi grenser vi er gitt i oppdrag eller konkurransesammenheng. Vi tegner løsninger basert på stedets iboende kvaliteter og muligheter, ikke på overordnede, forutinntatte premiss.»

Kristina Grøndahl, arkitekt
Tlf. +47 922 50 275
kristina@lala.no

«Jeg ville jobbe hos Lala fordi de viser et tydelig engasjement i byen vi lever i og menneskene som bruker den. Det er motiverende at de som jobber der er bevisst sitt samfunnsansvar som arkitekter og tar det med inn som en viktig del av prosjektene de jobber med.»

Jens Jensen, arkitekt
Tlf. +47 948 38 667
jens@lala.no

«På Lala Tøyen finnes det en tro på at det man gjør faktisk kan bidra til å skape en forandring. Det råder en undersøkende tilnærming til oppgavene, kombinert med et sterkt samfunnsansvar. Dette er enormt inspirerende og gjør Lala til det stedet jeg ønsker å være.»

Kristian Olsen Årseth, landskapsarkitekt
Tlf. +47 482 81 349
kristian@lala.no

«For å bygge en god, tett og bærekraftig by må man se byen fra et menneskelig perspektiv og tenke som en fotgjenger, en kollektivreisende, en syklist. Lala Tøyen tenker utenfor rammene og utformer byrom som gir deg en god følelse.»

Pia Haukali, landskapsarkitekt
Tlf. +47 938 07 082
pia@lala.no

«Lala viser omtanke for mennesker og natur i alle prosjekter, som gjør min jobb meningsfull og engasjerende. På Lala tas visjonen om bærekraftige samfunn på alvor, noe som innebærer å stadig stille spørsmål, diskutere, vurdere, lære og tenke nytt. Det er givende og gøy å være med på å skape gjennomtenkte og robuste prosjekter som resulterer i gode steder å være.»

Caroline Lytskjold, landskapsarkitekt
Tlf. +47 994 04 896
caroline@lala.no

«Lala kort oppsummert: Først gjør vi viktige ting, så gjør vi fine ting.»

Martin Tosterud, arkitektstudent
Tlf. +47 938 06 986
martin@lala.no

Francesco Sabaini, planlegger sykkel (MA Sustainable urban management)
Tlf. +46 76-347 47 99