Sammenhengen mellom lek og folkehelse

På Sodin i Kyrksæterøra jobber vi sammen med elevene med et skolegårdsprosjekt med fokus på hvordan utformingen av uterommene i skolegården kan bidra til bedre folkehelse. Vi vil prøve å fange et nullpunkt slik at man om fem år kan måle om elevene beveger seg mer og har bedre fysisk og psykisk helse. Vi tester derfor nå metoder for å kartlegge skolebarnas bevegelser ved hjelp av GPS-sendere.