Ammerud x3

Oppdragsgiver Bydel Grorud

Samarbeidspartner Eriksen Skajaa arkitekter

Prosjekttype Mulighetsstudie, medvirkning og gjennomføring

Tomt Ammerudhellinga, Oslo (1 500 m2)

År 2013-17

Ammerudgymmen, Ammerudtunnellen og Ammerud atrium er tre prosjekter som søker å skape tydelige møteplasser i nærheten av Ammerud. Medvirkningsprosessen startet i 2013, og det ble kartlagt et ønske og behov særlig for møteplasser tilknyttet trening, fysisk aktivitet, et scenerom og lek for små barn. Gjennom vellykket medvirkning og involvering av brukere gjennom hele prosessen har det blitt etablert tre ulike byrom med ulik funksjon og karakter. Disse har en klar sammenheng, sterk lokal forankring og tilhørighet, særlig blant de unge på Ammerud. Prosjektene har transformert to områder på Ammerud som tidligere var negative transportrom, til å bli attraktive og identitetssterke møteplasser i lokalmiljøet.