Buldrevegg på Enerhaugen

Oppdragsgiver Enerhaugen borettslag

Samarbeidspartner Light Bureau part of AFRY (lysdesign)

Prosjekttype Mulighetsstudie, prosjektering

Tomt Enerhaugen, Grønland, Oslo

År 2016-2020

Enerhaugen borettslag ba i 2016 Lala Tøyen om bistand til å finne løsninger som ville øke attraktiviteten i deres uteområder.

Bakgrunnen for prosjektet lå i at den offentlig tilgjengelige gangveien fra Smedgata til Sørligata opplevdes utrygg, spesielt på kveldstid. Samtidig hadde området åpenbare kvaliteter og et uforløst potensial. Målet med prosjektet var å gi økt trygghetsfølelse i området ved å skape en destinasjon – et sted folk kommer til selv om de ikke bor der. Hovedgrepet har vært å koble borettslaget aktivt på byen rundt, å åpne opp, invitere inn og skape et sted til glede for alle, med aktivitet for store og små.