Gata som nabolag

Oppdragsgiver Oslo arkitekturtriennale

Samarbeidspartner Jaja Architects, SWECO og OAT

Prosjekttype Mobilitetsvisjon

Tomt Oslo

År 2022

Mobilitetsvisjonen er utviklet med støtte og innspill fra Bymiljøetaten i Oslo kommune, Statens Vegvesen, Bane NOR Eiendom og Ruter. Den ser på hvordan ny organisering og bruk av gater og veier kan skape muligheter for en markant grønnere Oslo, med færre biler og sterkere bykvaliteter.

Arbeidet baserer seg på metoden «backcasting» og foreslår å kombinere Oslos vassdrag med det overordnede trafiknettet og skaper en inndeling av Oslo i ulike trafikksoner. Grepet gir et trafikalt system som fredeliggjør Oslo innenfor Ring 3, samtidig som vi gjenåpner flere av Oslos elver.

Vi undersøker også hvilke muligheter dette gir for nabolagskvaliteter ved tre steder langs Trondheimsveien: Sletteløkka utenfor Ring 3, Sinsenkrysset og Grünerløkka i sentrum.