Handlingsprogram for økt byliv

Oppdragsgiver Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten

Samarbeidspartner Rodeo arkitekter

Prosjekttype Strategisk plan med tiltak

Tomt Oslo sentrum (1,5 km2)

Byrådet i Oslo har vedtatt at sentrum skal bli bilfritt. Lala, sammen med Rodeo arkitekter, har hatt ansvaret for å lede og koordinere arbeidet med å forme et handlingsprogram for økt byliv. Arbeidet ble utført på vegne av fire etater i Oslo kommune. Inkludert i arbeidet var gjennomføring av verksteder med kommunens ansatte, referansegrupper og berørte grupper gjennom medvirkningsopplegg, møtevirksomhet for å sette mål, visjon, strategier og tiltaksplaner og, basert på dette, utformingen av selve handlingsprogrammet. Handlingsprogrammet består av overordnede strategier og tiltak for hele sentrum og for 13 delområder og beskriver syv bylivsfaktorer som et verktøy for å forstå og skape byliv. Handlingsprogrammet var nominert til pris under World Architecture Festival i to kategorier og blitt presentert for publikum i Amsterdam og Berlin.