Krapfoss sykkel- og gangbro

Oppdragsgiver Moss kommune

Samarbeidspartner Degree of Freedom (RIB, GEO)

Prosjekttype Utredning og skisseprosjekt

Tomt Nesparken, Moss

År 2018

Moss kommune ønsket å utrede hensiktsmessigheten av en gang- og sykkelforbindelse fra Nesparken til Krapfoss. Utredningen inneholder forslag til plassering av brua, alternative utformingsprinsipper og brutyper og beskrivelse med kostnadsestimat for anbefalt alternativ. Konklusjonen er at brua både har et potensial som byutvikler og den har et trafikkgrunnlag. Brua kan også bli en attraksjon i seg selv.

Det anbefalte alternativet er ei stålkassebru med trerekkverk. Brua går over Vansjø i en svak s-form med søyler ca. hver 40 meter av den ca. 200 meter lange brubanen. Den kan formgis til å tilpasse seg landskapet, den krever relativt små inngrep i naturen og den gir gode opplevelser for brukeren.