Krekke rasteplass

Oppdragsgiver Statens vegvesen

Samarbeidspartner Pushak arkitekter

Prosjekttype 1. pris prekvalifisert konkurranse til detaljprosjekt

Tomt Krekke, Ringebu (200 000 m2)

År 2013-18

Rasteplassen på Krekke skal være en nærmiljøpark for beboere på Fåvang i tillegg til å være en rasteplass for reisen- de langs E6. Hovedgrepet er å tilgjengeliggjøre strandsonen og styrke de eksisterende landskapsmessige kvalitetene på tomten. «Desire line» er en lesbar forbindelse ned mot vannet med en rekke lykter som tydeliggjør landskapets fall mot fjorden og historiske flomnivåer. Aksen forbinder service- og parkeringsarealer med vannet. Servicebygget er for- siktig skjøvet inn i landskapet og danner en rygg mot E6. I parken finnes badeplass, sittegrupper, samt ballbaner, leke- og treningsmuligheter. Mye av tomten ligger åpen slik at folk kan lage sine egne desire lines og videreutvikles over tid.