Løvold Havpark

Oppdragsgiver Løvold Solutions AS

Samarbeidspartner Norconsult Bodø, BDO

Prosjekttype Skisseprosjekt

Tomt Rønvikleira, Bodø

År 2020 -

På Rønvikleira i Bodø har Løvold Solutions en tomt som i dag huser omtrent 10.000 kvm med ulike næringsaktører. I samarbeid med Norconsult Bodø og BDO har vi undersøkt hvordan eksisterende bygningsmasse best kan vidreutvikles med en ny visjon. Her skal det skapes et kompetansesenter for den grønne havnæringen i nord som på innovativt vis huser aktører som jobber på ulike måter under samme tak. Gjennom transformasjonsgrep, omdisponering av arealer og et tilbygg på omtrent 5.000 kvm skal bygnignsmassen utvikles til en havpark med arealer for industri, laboratorium, undervisning og kontorer.