Løvold Havpark

Oppdragsgiver Løvold Solutions AS

Samarbeidspartner SAAHA, Degree of Freedom, Norconsult Bodø, BDO

Prosjekttype Skisseprosjekt

Tomt Rønvikleira, Bodø

År 2020 -

På Rønvikleira i Bodø har Løvold Solutions en tomt som i dag huser omtrent 10.000 kvm med ulike næringsaktører. I første del av skisseprosjektet samarbeidet vi med Norconsult Bodø og BDO for å undersøke hvordan eksisterende bygningsmasse best kunne videreutvikles med en ny visjon. I andre del av skisseprosjektet samarbeidet vi med blant annet SAAHA og Degree of Freedom for å konkretisere ambisjonene til et moderne kompetansesenter for den grønne havnæringen i nord som på innovativt vis huser aktører som jobber på ulike måter under samme tak.

Gjennom transformasjonsgrep, omdisponering av arealer og et tilbygg på omtrent 7.000 kvm skal bygningsmassen utvikles til en havpark med arealer for industri, laboratorium, undervisning og kontorer. Arbeidet har studert optimal plassering av bygget og de nye forbindelsene som etableres i prosjektet. Videre har det vært et fokus på å kvalitetssikre de store grepene med innspill fra partnere i et innovasjonssamarbeid, samt konsulenter på brann, overvann, geologi, konstruksjon og bygningsfysikk. Prosjektet har utforsket konstruksjonssystemer og avstiving, og utforsket hvilke konsekvenser dette får for kontorlandskapet og fleksibiliteten. Vi har også sett på hvordan prosjektet kobler seg på byen, kan gi tilbake til omgivelsene med generøse uteområder og å oppfordre til sykkel, gange og kollektivtransport til jobben.