Nærmiljøhuset på Romsås

Oppdragsgiver Oslo kommune bydel Grorud

Samarbeidspartner Snøhetta

Prosjekttype Rehabilitering

Tomt Romsås senter 2, Oslo (500m2)

År 2020 -

Nærmiljøhuset på Romsås er et viktig nærsenter med mye potensiale, men dagens bruk begrenses av de fysiske rammene til huset. Lala Tøyen og Snøhetta har laget nye planer for nærmiljøhuset basert på innspill fra bydelen, brukerne og medvirkning. Planene innebærer en totalrenovering som vil gi nærmiljøhuset flere aktivitetsrom, et stort produksjonskjøkken, en co work og et åpent byrom for tilfeldinge møter. Nærmiljøhuset skal bli en levende møteplass for alle på tvers av kultur, bakgrunn, kjønn og alder. Trygghet har vært et viktig stikkord i planleggingen, og hele fasaden ut mot torget skiftes ut for åpne opp – både fysisk med foldedører og visuelt med større vinduespartier. Sirkulær økonomi og sosial bærekraft har vært viktige føringer for valg og utforming av prosjektet.