Nyskapende aktivitetsanlegg

Oppdragsgiver Vestland fylkeskommune

Prosjekttype Mulighetsstudie med medvirkning

Tomt Olsvikåsen, Bergen

År 2022

Nyskapende aktivitetsanlegg er et prosjekt som tar utgangspunkt i at gode møteplasser er viktig for folkehelse og nærmiljø. Ved Olsvikåsen videregående skole i Bergen har de i dag et tomt, hardt og grått uteområde. Gjennom en prosessorientert skissefase med høyt fokus på medvirkning utviklet vi i samarbeid med elever, lærere og nærmiljøet et forslag til hvordan man kan oppmuntre til bedre fysisk og psykisk helse gjennom ulike tiltak. Skisseprosjektet beskriver hvordan vi kan bruke den omkringliggende naturen til økt uorganisert aktivitet. Målet for prosjektet ble å få elever og lokale beboere ut i naturen, og naturen inn i skolegården. Dette med bakgrunn i at elevene selv fortalte om stress, og forskning viser at eksponering av natur både forebygger og kan lindre psykiske plager. Flere tiltak ble tegnet sammen med elevene ved arkitektur- og designlinjen ved skolen.