#Oslofølelsen

Oppdragsgiver Futurebuilt, Oslo kommune

Samarbeidspartner Glada Sustainable mobility consultants

Prosjekttype Åpen internasjonal konkurranse

Tomt Oslo

År 2013

#Oslofølelsen er en sykkel- gang- og skistrategi for Oslo sentrum, som fikk 1. pris i den åpne internasjonale idékonkurransen Get a bike. Break Free! Hovedgrepet er å koble sykkelinfrastruktur til Oslos parker og grønne byrom. Funksjoner i byrommene kobles til sykkelveien: sykkelparkering, verksteder og nabolagstun. Fra juryens uttalelse: “En viktig kvalitet ved forslaget er at det bygger videre på Oslos byplan med sine parker og grønne akser. Det styrker grønnstrukturen i den urbane byveven, både med nye grønne forbindelser og ved å supplere eksisterende grønne områder. Dette legger til rette for varierte opplevelser både med og uten sykkel. Forslaget viser hvordan sykling og annen miljøvennlig transport kan gis vesentlig høyere prioritet enn i dag. Samtidig viser det også forståelse av en kompleks helhet, hvor mange byfunksjoner og transportbehov må ivaretas samtidig.”