Park Vest

Oppdragsgiver Avantor

Prosjekttype Helhetsplan, detaljprosjektering

Tomt Nydalen, Oslo

År 2017-18

Lala Tøyen har utarbeidet en helhetsplan for å effektivisere mobiliteten i Nydalen og oppnå en helhetlig utforming av byrom og torg. En analyse av eksisterende situasjon ble gjort for å utvikle utformingsprinsipper for en fasevis utvikling, med fokus på fotgjengere, elverommet, biologisk mangfold og lek. Park vest ble bygget (ferdig 2018) parallelt med utviklingen av helhetsplanen. Parken er formgitt basert på bevegelsesmønstre, eksisterende vegetasjon og noen tydelige fargede strukturer for lek og rominndeling. Det tilrettelegges for trygg lek for de minste barna i lekesirkelen. Helt nord i parken er det definert et lite torg som knytter parken sammen med eksisterende situasjon og kan være et sted for utstilling, pop-up-arrangementer o.l.