Regjeringskvartalet

Oppdragsgiver Statsbygg

Samarbeidspartner SAAHA, Reiulf Ramstad, 3RW, Pir II m. fl.

Prosjekttype Konkurranse

Tomt Regjeringskvartalet, Oslo sentrum (70 000 m2)

År 2017

Prosjektet Nytt regjeringskvartal er en av de viktigste nasjonale byggeoppgavene i vår tid. Prosjektet forankres i hva Norge er og i det demokratiske samfunnssynet landet representerer. Landskapet er tydeliggjort ved at hovedtyngden av bygningsmassen ligger på østsiden av Grubbegata. Dette gir plass til et åpent todelt byrom i form av en plass mot sør og en og park i nord. For å gi anlegget en historisk kontinuitet, definerer Y-blokkas form et offentlig landskap som åpner seg mot Høyblokkas vertikale volum og binder plassen i sør og par- ken i nord sammen. Der Y-blokka dannet en barriere, skapes nå et amfi og en landskapsform som knytter hele området sammen. Lala var ansvarlig for koordinering av landskapsplanen og utforming av uteområdene.