Tufoen på ola narr

Oppdragsgiver Foreldrerådets arbeidsutvalg ved Tøyen

Samarbeidspartner Degree of Freedom (RIB)

Prosjekttype Detaljprosjekt og bygging

Tomt Ola Narr, Tøyen, Oslo (35 m2)

År 2018

Nord for Tøyenbadet ligger en fantastisk løvskog med svære trær og bratt terreng. Til tross for skogens nærhet til Tøyen, er det mange av de lokale barna som aldri har vært her, og som sjelden ferdes i ulendt terreng. Initiativet til å lage et tursted i skogen kom fra FAU på Tøyen skole med mål om å få barna mer ut i nærskogen for lek, læring og naturopplevelser. Gjennom aktivitetsdager i skogen, deltakelse under bygging og en åpningsfest har alle barna på Tøyen skole fått et sted i skogen som er «deres». Tufoen består av nesten tusen kubber satt sammen til et sirkulært gulv. Konstruksjonen er utformet i samråd med botaniker og arborist og er punktfundamentert med håndgravde hull nenn- somt plassert mellom røttene for å unngå skade.