Uskedalen aktivitetspark

Oppdragsgiver Uskedalen Idrettslag v./ Steinar Haugland

Samarbeidspartner Civitas

Prosjekttype Skisseprosjekt, detaljregulering

Tomt Uskedalen, Kvinnherad (10 000 m2)

År 2019 -

Uskedalens klatrefelt har medført tilvekst av et lokalt klatremiljø, men kapasiteten i dagens hall er sprengt. Lokale initiativtakere ønsker å utvikle et klatre- og aktivitetssenter som kan skape merverdi, samt bli et felles samlingssted og støtte opp under sentrumsutviklingen i Uskedalen. Klatrehallen knyttes til skolen gjennom et sambruksareale over to etasjer, som vil kunne bli en felles foaje og møteplass med ulike bruksarealer for skolen, for utleie og for lokale aktiviteter og arrangementer. Innhold og utforming baserer seg på lokale ønsker og behov, og vil videreutvikles gjennom arbeidet med nytt reguleringsforslag.