Folk

Folk i Fokus

Vi i Lala Tøyen arbeider ut fra et humanistisk perspektiv. Det betyr at vi skal formgi med omsorg for alle som bruker eller blir berørt av rommene vi er med på å skape. Vi vil ta vår del av samfunnsansvaret ved å bidra til levende og inkluderende byer og byrom som fremmer tilhørighet og felleskap. Særlig bryr vi oss om hvordan barn lever, leker og lærer. Hvordan de beveger seg gjennom landskapet, hvordan de opplever miljøet rundt seg og hva de trenger for å føle seg trygge i sitt nabolag. Fordi vi setter mennesket først, vil vi involvere og inkludere brukerne i våre prosesser. Det gjør vi gjennom dialog og tilstedeværelse, i alle faser av våre prosjekter.