Landskap

Levende Landskap

Naturen kan klare seg uten oss mennesker, men vi klarer oss ikke uten naturen. Ei heller i byen. Derfor jobber vi i Lala Tøyen med det vi kaller bynatur. Vi tror på grønnere byer, som er både renere og sunnere for alle, med flere trær, flere fugler og mer variasjon. Naturen er vakker, verdifull og viktig – og vi må greie å forvalte den på bærekraftig vis og sikre biologisk mangfold. Da må vi spille på lag med naturen og møte den med ydmykhet. Derfor jobber vi i Lala Tøyen ut fra økologiske prinsipper basert på kretsløpstankegangen, at vi for eksempel velger materialer som er stedegne og som kan gjenbrukes eller resirkuleres. Tilstedeværelse er essensielt for oss når vi jobber med naturen. Det er først ved å være i og omgitt av natur at vi fullt ut kan forstå og lære av den. Her står også tverrfaglighet sentralt. Lala Tøyen har et solid tverrfaglig nettverk for å sikre kvalitet i arbeidet med bynatur, enten det gjelder utredninger, planer eller gjennomføring. Vi samarbeider med økologer, biologer eller anleggsgartnere og er alltid åpne for å utvikle nettverket.