Lek

Rom for lek

Lek er en sosial aktivitet som utføres for moro skyld. Lek rommer mye; barnets motoriske utvikling kan drives av lek, sosial modning skjer ofte gjennom lek, men også voksne interagerer og bygger felleskap gjennom lek (sport). Vi i Lala mener at lek er en viktig del av samfunnet, som per i dag ikke får den plass og omsorg den fortjener hverken i arkitekturen eller planlegging. Vi arbeider aktivt for å ivareta lek i våre prosjekt og vi utvikler egne metoder for å formgi omgivelser som er lekfulle og inspirerer til aktivitet og felleskap. 

Som barn blir man sjelden hørt når nærmiljøet skal utvikles, og ettersom barn ikke er juridiske personer eller har økonomiske midler som kan brukes som pressmiddel i byutviklingen, er det opp til voksne å tolke og tale barnas sak. Dette er vi i Lala opptatt av. I en tid da barnas bevegelsesradius blir stadig mindre, er det særdeles viktig med levende uterom. Omgivelsene ser annerledes ut når du er 110 cm høy. Lala tar barns perspektiv og vurderer omgivelsene med utgangspunkt i barns sanser. For vi vet at gode rom for lek gir trygge, utforskende og kreative barn.

Vi arbeider med medvirkning som designverktøy. Vi spør ikke hva brukerne vil ha, men vi prøver å forstå brukernes behov gjennom observasjon, samtaler eller felles oppdagelser på stedet vi arbeider med. Denne metoden har vist seg vellykket da det kan lede frem til en form og blanding av funksjoner man ikke kjenner på forhånd.