Om lala gammel

Miljøbevisst: I Lala Tøyen er vi ambisiøse på vegne av miljøet. Hver eneste dag jobber vi for å skape et bedre samfunn. Vi forutsetter at dem vi skal samarbeide med og ta oppdrag for deler de samme målsetningene som oss. 

Faglig styrke: Hos oss møter du en organisasjon og enkeltpersoner som er faglig trygge. Lala Tøyen tar rollen som faglig rådgiver på alvor, og det kan hende at vi gir deg råd du som kunde ikke forventer å få. Kontoret har ti års erfaring, vi har opparbeidet god kompetanse innen prosjektledelse og vi er utnevnt som gasellebedrift fire år på rad. Engasjement, nysgjerrighet og en hyggelig tone preger arbeidsmiljøet vårt. 

Påvirker gjennom formidling: For at vi skal kunne realisere de gode stedene vi ønsker oss, er det noen ganger nødvendig å påvirke rammebetingelsene vi jobber innenfor. Lala Tøyen er derfor i dialog med politikere for å støtte opp under politiske målsettinger som er sosialt og energimessig bærekraftige. Videre formidler vi vårt arbeid og vårt budskap gjennom i ulike kanaler. Lala Tøyen holder hyppig foredrag og vi underviser ved tre av fire arkitektutdannelser i Norge. 

Tverrfaglig nettverk: Enten det dreier seg om stedsutvikling, planlegging, strategi eller formgivning i liten eller stor skala, jobber Lala Tøyen tverrfaglig i alle faser. Vi har over tid opparbeidet oss et godt nettverk av kompletterende kompetanse som vi trekker veksler på ved behov.