Byrom

Sosiale byrom

Gaten, torget, kafeen eller benken utenfor butikken – der folk ferdes, blir møteplassen en sosial arena. Og den er essensiell, enten man bor i en liten bygd eller en stor by. Vi i Lala Tøyen vil legge til rette for at disse sosiale arenaene skaper tilhørighet og trivsel for alle som bruker dem. At de oppleves som trygge og inkluderende. Da er det spesielt viktig å se på forholdet mellom byrommet, gaten og byggene. For oss er det summen av alle tre elementene som utgjør arkitekturen. Førsteetasjen er bindeleddet mellom byggverk og omgivelser – og det er her vi finner det største potensialet for merverdi i prosjektene våre. Vi må skape liv i førsteetasjene, da blir det liv i byrommet. Gatene er både oppholdssted og transportårer, og utgjør en sentral del av byrommet. Vi planlegger for at flest mulig skal ønske å gå, sykle eller reise kollektivt – og etterstreber en logisk helhet, slik at reisen blir effektivt, herlig og komfortabelt. Vi tilbyr både analyser og strategier for alle fasetter av grønn mobilitet.  Sist, men ikke minst, er vi opptatt av at byrom, skal behandles som arkitektur der det er definert klare konsepter for formgiving, farge og vegetasjonsbruk.